Stwardnienie rozsiane zwiększa ryzyko osteoporozy

21 lipca, 2011

Osteoporoza jest powszechnym problemem, z którym zmagać się muszę pacjenci, u których rozpoznano stwardnienie rozsiane. W najnowszym wydaniu czasopisma Neurology opublikowano doniesienie analizujące ryzyko osteoporozy oraz stężenie witaminy D  u pacjentów z SM. Pacjenci chorujący na stwardnienie rozsiane mają wysokie ryzyko osteoporozy, a to za sprawą ograniczeń w stylu życia. Stopnie zmniejszenie motoryki sprawia, że [...]

Angioplastyka wciąż kontrowersyjną metodą leczenia SM

9 marca, 2011

Przeprowadzenie u chorych na stwardnienie rozsiane (SM) angioplastyki żyły szyjnej poprawia stan 50 proc. pacjentów, u 40 proc. następuje stabilizacja, u 10 proc. nie ma poprawy lub następuje pogorszenie – wynika z pierwszych badań tej metody. Tę wciąż nową i nie do końca zweryfikowaną badaniami terapię omawiano podczas dwudniowego Międzynarodowego Kongresu „Venous Endovascular Forum” w [...]

Objawy stwardnienia rozsianego – zaburzenia czucia

12 stycznia, 2011

Stwardnienie rozsiane jest chorobą, która w początkowej fazie zaburza przede wszystkim zmysły. Zaburzenia czucia mogą być, obok zaburzeń widzenia, jednym z pierwszych objawów choroby. Uszkodzenie komórek nerwowych na poziomie rdzenia powoduje zmiany w odczuwaniu bólu, dotyku, ciepła lub zimna. Dodatkowo może dojść do zaburzeń tzw. czucia głębokiego, czyli utrata odczuwania położenia ciała i wibracji. Do [...]

Objawy stwardnienie rozsianego – zaburzenia widzenia

12 stycznia, 2011

Jest jednym z pierwszych objawów sygnalizujących stwardnienie rozsiane. Niemal w 30% przypadków proces demielinizacji, czyli niszczenie osłonki izolującej nerwy, dotyczy w pierwszej kolejności nerwu wzrokowego. Dochodzi do ostrego zapalenie nerwu wzrokowego, któremu towarzyszyć może jednostronny ból oka oraz zaburzenia widzenia. Ból nasila się przy ruchach gałek ocznych na boki. Po zazwyczaj 7 dniach w pełni [...]

Stwardnienie rozsiane: wywiad z prof. Jerzym Kotowiczem

10 stycznia, 2011

Stwardnienie rozsiane: wywiad z prof. Jerzym Kotowiczem

Stwardnienie rozsiane często dotyka młode, aktywne osoby. Różnorodne objawy choroby oraz jej niecharakterystyczny przebieg sprawiają, że zanim zostanie ona prawidłowo zdiagnozowana, pacjent trafia do wielu specjalistów. Jakie objawy powinny zaniepokoić? Jak przebiega choroba oraz jakie jest rokowanie dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym? Wiele cennych informacji udzielił nam profesor Jerzy Kotowicz, wybitny specjalista w dziedzinie neurologii. [...]

Objawy stwardnienia rozsianego

7 stycznia, 2011

U większości chorych pierwszym objawem stwardnienia rozsianego jest pogorszenie ostrości wzroku. Dlatego też wielu pacjentów długo leczy się u okulistów zanim trafi do neurologa. Zmiany na dnie oka często nasuwają podejrzenie procesu chorobowego toczącego się w ośrodkowym układzie nerwowym. Nowoczesne badania diagnostyczne, a przede wszystkim rezonans magnetyczny, są bardzo pomocne w postawieniu właściwej diagnozy. Właściwy [...]

Przewlekła mózgowo–rdzeniowa niewydolność żylna (CCSVI) a stwardnienie rozsiane

7 stycznia, 2011

Przewlekła mózgowo–rdzeniowa niewydolność żylna (CCSVI) jest  nowym zespołem chorobowym, który dopiero w roku bieżącym uzyskał akceptację Międzynarodowej Unii Flebologicznej (IUP). Występuje, gdy odpływ krwi żylnej z mózgu jest utrudniony z powodu nieprawidłowej struktury naczyń żylnych: ich zwężeń, hipoplazji z wytworzeniem krążenia obocznego, nadmiernej krętości, nieprawidłowej funkcji zastawek, która powoduje odwrócenie przepływu (refluks) krwi w głównych [...]

Nowe leki w terapii stwardnienia rozsianego

7 stycznia, 2011

Famipirydyna. Na początku bieżącego roku FDA zatwierdziła dalfampridine, pochodną famipirydyny, w tabletkach o przedłużonym działaniu do leczenia wspomagającego zdolność chodzenia chorych. Przeprowadzone badania kliniczne wykazały, że lek ten znamiennie, w porównaniu z placebo, w dawce 10 mg 2 razy dziennie, zwiększa dystans i szybkość chodu chorych ze wszystkimi typowymi postaciami SM. Dalfampiridyna, bloker kanałów potasowych, [...]

Statyny w leczeniu stwardnienia rozsianego

7 stycznia, 2011

W badaniu klinicznym STATyCIS nie potwierdzono przewagi podawania atorwastatyny w dawce 80 mg/d, w okresie 18 miesięcy w porównaniu z placebo, u chorych z izolowanym objawem klinicznym wskazującym na SM. Badanie przerwano wobec częstego występowania objawów ubocznych terapii i wzrostu enzymów wątrobowych. W ubiegłym roku rozpoczęto badanie z użyciem innej statyny – simwastatyny, u pacjentów [...]

Witamina D w terapii stwardnienia rozsianego

7 stycznia, 2011

Od dawna znano zjawisko zależności rozpowszechnienia SM od szerokości  geograficznej oraz częstszego występowania rzutów choroby w miesiącach zimowych. Jednak dopiero  podczas kongresu ACTRIMS/ECTRIMS w 2008 r. w Montrealu przedstawiono udokumentowane  doniesienia o ścisłym związku SM z ekspozycją na promieniowanie słoneczne. U chorych stwierdzono relatywnie niskie stężenie witaminy D (25 (0H) D3), wykazano również, że większa [...]